Perşembe, Ağustos 18, 2022

Şeyh Galip Kimdir? Şeyh Galip Eserleri Nelerdir?

Şeyh Galip
Şeyh Galip

Divan Edebiyatımızın son büyük şairi ünvanını taşıyan Şeyh Galip, 1757 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kültürlü bir aileye sahip olan Şeyh Galip’in babası Reşit Efendi tasavvuf eğitim almış ve Mevleviliğe bağlı şiirlerle uğraşmıştır.

Aynı zamanda şairin dedesi Mehmet Efendi de Mevlevi tarikatının önde gelen isimlerindendi. Şair, ilköğrenim için mektebe gitmemiş, bu eğitimini babası vermiştir. Aynı zamanda Hamdi isimli bir hocadan da Arapça dersi almıştır. Mutasavvıf bir şair olan Şeyh Galip önce Galata Mevlevihane’sinde daha sonrada Konya’da Mevlana dergâhında çileye girmiştir. Babasının isteği üzerine daha sonra İstanbul’a geri dönmüştür.

Ancak İstanbul’a döndükten sonra da yine Yenikapı Mevlevihane’sinde çileye daha sonra da hücreye çekilmiştir. Sütlüce’de bulunan evinde 1791 yılına kadar şeyhlik yapan Şeyh Galip Sultan III. Selim, Valide Sultan, padişahın kız kardeşi Beyhan Sultan’ın takdirlerini kazandı. 1799 yılında İstanbul’da vefat etmiş ve Galata Mevlevihane’sinin avlusuna gömülmüştür.

“Şeyh Galip” Edebiyatımızdaki Yeri

Etrafındaki insanları ciddi anlamda etkileyen güçlü bir şahsiyettir. Eserlerine baktığımız zaman onun kendisine ve sanatına güveni tam olan bir şahsiyet olduğunu görüyoruz.

Genç yaşlarda iken büyük bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanınıyordu. Divan Edebiyatımızda tasavvufa bağlı olan şairlerimiz arasında olup, Mevlevilik terbiyesi almıştır.

Galip, eserlerinde bir umman olan tasavvufun çeşitli mazmunlarından, yaptığı çağrışımlarından ve büyük fikir hazinesinden istifade etmiştir. Tasavvufun tek varlık inancını ve ilahi aşkın ilkelerini iyice benimsemiştir. Şey Galip Sebk-i hindi’nin bizdeki en büyük mensubudur. Sebk-i hindi için  “Bilmeceyi andıran karmaşık mazmun ve anlatımlar, hayal oyunları, güçlükle anlaşılır, beklenmedik ve alışılmamış benzetmeler, sentetik bir şiir dili” (Fahir İz) tanımlaması yapılmaktadır.

Şeyh Galip bu tarzda yazdığı eserlerinde iç içe mecazlarla ve bir şey söyler görünürken başka bir şeyi kastettiğini bazen çok açık bir şekilde belirtir. Şeyh Galip için bizim edebiyatımızda sembolizme benzeyen şiir anlayışını bizde ilk başlatan kişidir diyebiliriz.

Eserleri

  • Divan (Şiirler)
  • Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk)
  • Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
  • Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz