doğurganlık safran bitkisi

Safranın çocuğu olmayan anne ve baba adaylarına faydaları

Safran yakın Doğu ülkelerinde çok faydalı olarak kabul edilir erkekler ve kadınlarda doğurganlığı arttırır.

Birçok ülkede bu geleneksel kullanıma hangi bilimsel krediyi sağlayabiliriz?

Safran üzerine yapılan son araştırmalar, krosin, krosetin, pikrokrosin, safranal gibi ana aktif elementlerinin aslında farklı biyolojik sistemler üzerinde çok sayıda faydalı etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Pek çok çalışma, safranın kardiyovasküler sistem, nöronlar, hücre koruması, beyin nörotransmitterleri vb. Üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir.

Fakat safran gerçekten de insan doğurganlığının bileşenlerinde rol oynayabilir ve hepsinden önemlisi, bu konuda kesin bir çalışma var mı?

Safranın doğurganlığı arttırma kabiliyeti konusunda yapılan temel bilimsel çalışmaları listeledik . Bu çalışmaların sonuçları, safranın özellikle insanlarda farklı doğurganlık seviyelerinde etki ettiğini göstermektedir. Bu araştırma, safranın insan spermatozoanın morfolojisi ve hareketliliği (hareketliliği) ve hayvan modellerinde üreme hormonu fonksiyonları üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir.

Safranın fertilite üzerine etkisini gösteren çalışmalar

EOSOS 2008 çalışması:

SAFRAN erkek doğurganlığını artıran bir bitki Bu çalışma , bilinen bir nedeni olmayan , sterilitesi olan sigara içmeyen elli iki adamı içermekteydi . Hastaların yaş ortalaması 31 idi. Araştırmacılar hastalara 3 ay boyunca haftada 3 kez 50 mg safran verdi. Spermogram veya çalışma öncesi ve sonrası sperm analizi, normal morfoloji ile spermatozoa yüzdesinde anlamlı bir artış gösterdi .

Çalışma normal spermatozoa yüzdesinin deney öncesi% 26.50’den sonuçta% 33.90’a gittiğini ortaya koymaktadır. Bu artış, endekste% 7,4 oranında bir iyileşmeyi temsil ediyor. Spermogramın, spermatozoanın morfolojisini, volümü, viskozitesini, sayısını, hareketliliğini, morfolojisini, çeşitli parametrelerini değerlendirmeye izin verdiğini hatırlayın. Bu çalışma aynı zamanda safranın spermatozoanın motilitesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır . Hareketliliğin incelenmesi, döllenme amacıyla kaliteyi belirleyerek, spermatozoanın yer değiştirme hızının değerlendirilmesini mümkün kılar.

Hareketlilik kriterleri ile ilgili olarak, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), spermatozoayı A ile D seviyelerine göre sınıflandırır ve spermatozoa için roketler gibi düz bir çizgide hızla hareket eden A seviyesini gösterir. B düzeyi, eğrilerde daha yavaş hareket eden spermatozoalar içindir. C seviyesine ait olanlar çok yavaş hareket ederken, D düzeyi spermatozoa neredeyse hareketsizdir. Seviye C ve D spermatozoa kalitesiz olarak kabul edilir.

Çalışmada, Class A motilitesine sahip olan spermlerin ortalama yüzdesi çalışma öncesi% 5.32 idi, safran tedavisinden sonra% 11.77’ye ulaştı. Çalışmanın başında sınıf B ve C spermlerinin oranı sırasıyla% 10.09 ve% 19.79 ile çalışma sonunda% 17.92 ve% 25.35’e ulaşmıştır. Genel olarak, sınıf A, B ve C’ye ait spermatozoa sayısında önemli artışlar ölçüldü.

Araştırmacılar, safran almanın, spermin insandaki morfolojisi ve hareketlilik bileşenlerinde etkili olduğu sonucuna varmıştır. Bu sonuçları açıklamak için safranın antioksidan etkisini çağrıştırırlar, ancak safran ve bileşiklerinin erkek kısırlıklarının tedavisinde rolünü ve etki tarzını açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu düşünürler.

EOSEOL 2008 çalışması:

Safran yumurtlamayı ve erkek fertilitesini arttırıyor

Bu çalışmanın yazarları, safran ekstraktının farelerde LH *, FSH * ve testosteron * seviyeleri üzerindeki muhtemel etkisini değerlendirmeye çalışmışlardır . Fareler, her biri 8 erkek fareden oluşan 4 gruba ayrıldı.

Birinci grup (kontrol grubu) bir plasebo alırken, diğer gruplar her 48 saatte bir alırken, safran ekstresi 25 mg / kg, 50 mg / kg ve 100 mg / kg dozlarında alınır. Safran özü, 20 gün boyunca periton içine farelerin içine (karnı çevreleyen zar) enjekte edildi. FSH, LH ve testosteron analizleri düzenli olarak ölçüldü.

Sonuçlar, FSH, LH ve testosteron seviyelerinin, plasebo grubuna kıyasla 100 mg / kg safran verilen grupta anlamlı şekilde arttığını göstermektedir. Çalışmanın bulguları, safran ekstraktının farelerde hormonal stimülasyon üzerindeki 100 mg / kg ve 48 saatlik bir dozda etkinliğini göstermektedir. Bununla birlikte yazarlar, safranın insanlarda üreme kapasitesi üzerindeki etkisini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.

FSH (folikül stimüle edici hormon) gibi LH (luteinize edici hormon), hipotalam bezinin ön lobu tarafından hedef organlar, yumurtalıklar ve hipotalamik stimüle edici hormonun (LH-RH) etkisi altında salgılanan hormonlardır. testislerin.

İNSANLARDA LH, testisler tarafından testosteron salgılanmasını uyarır, dozu, hipotalamik-hipofiz ekseninde hipogonadizm veya anormallik denilen bir testis yetmezliğini keşfetmeyi sağlar.

KADINLARDA , LH adet döngüsü sırasında ortaya çıkan yumurtalıklarda döngüsel değişikliklere neden olur, FSH ile dozu, adet yokluğunun kökeninin teşhisine izin verir, kısırlık, hipogonadizm.

Testesteron ana andriojenik hormondur

Testislerde ve erkeklerde adrenallerin küçük kısmında, kadınlarda ise over ve adrenal tarafından küçük miktarlarda üretilir.
EOAEOCS 2009 çalışması: Hamile kalmak için tıbbi bir bitki
Bu çalışmanın amacı oldu etkilerini incelemek için safran dişi sıçanlarda üreme farklı parametrelere.

eylem safran gelişimine çalışılmıştır yumurtalık folikülleri * ve sarı gövde * yumurtalıkta. Çalışmanın amacı, safranın sıçanlarda FSH, LH, esotrojen * , progesteron * ve testosteron dahil olmak üzere seks hormonları düzeyine etkisini ölçmektir .

YUMURTALIK FOLİKÜLÜ: yumurtlama sırasında salınacak oositi içerir.
Sarı gövde: luteal fazda, döngünün ikinci bölümünde oluşur ve implantasyon sırasında embriyoyu barındırması amaçlanan uterus astarının muhafaza edilmesini sağlayan rolü olan LH’nin kontrolü altında progesteron salgılar.
PROGESTERON: Korpus luteum tarafından döngünün ikinci aşamasında üretilen ve sonra hamilelik sırasında plasenta tarafından üretilen bir hormondur. Rolü uterusu implantasyon için hazırlamak, sonra meme bezini laktasyon için hazırlamaktır.
Östrojen : yumurtalık tarafından salgılanan, kadınlarda üreme organlarının ve memelerin oluşumunu, bakımını ve işleyişini sağlayan doğal bir hormondur.

Bu çalışmada, 45 sıçan ayrıldı içine 3 grup . Grup , normal olarak adlandırılan 1
tarafsız bir çözüm aldı ve 2. ve 3. gruplar Sırasıyla alınan ‘ özü arasında safran de 20 mg / kg / gün dozunda ve 80 mg / kg / gün 30 gün boyunca.

Safran dozu 80 mg / kg / gün olarak vardı bir sonucu olarak, bir e anlamlı hormonları yükselmiş FSH , LH , progesteron ve östrojen yanı sıra bir artış numara arasında primer folikül.
Sonuç olarak , mevcut çalışma gösterdi olduğunu ‘ alıntı bir safran sahip özelliklerini Bu dişi farelerin verimliliğini artırabilir .

Yazarlar eylemi önermek ait Krosetin ve / veya bir safran flavonoidler. Diğer çalışmaları belirtiyorlar edilir gerekli aydınlatmak için bileşenler ve mekanizmalar yer de , böyle bir etki bölgesinin safran .

Safranın doğurganlık üzerindeki faydaları araştırmasının özeti

erkek doğurganlık tesisi
doğurganlık yumurtlama tesisi
Safranın doğurganlık üzerindeki ampirik kullanımı bugün gerçek bir bilimsel gerekçe buluyor. Doğurganlık tedavisinde safran kullanımı farklı düzeylerde etkili olmuştur. Her şeyden önce, safranın erkek kısırlığına özel bir ilgisi olduğu görünüyor . Safran normal morfoloji ile spermatozoa sayısını önemli ölçüde arttırır ve hareketlilik (hareket hızı) açısından kalitelerini arttırır.

Hormon düzeyinde, safran, üreme hormonlarının gerçek bir uyarılmasını göstererek hayvanlarda iyi sonuçlar vermiştir . Bu sonuçların başka çalışmalarla doğrulanması gerekmesine rağmen, bazı doğurganlığın tedavisinde safran izi çok umut vericidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz