Nutuk Özeti – Mustafa Kemal Atatürk

196
nutuk kitabı özeti

Nutuk ya da Söylev, ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün 19 Mayıs 1919’ da Samsun’ a çıkması ile birlikte başlayan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin en önemli tanığı olarak, yazın tarihimizde önemli bir yere sahiptir.

    Nutuk ilk olarak Atatürk tarafından Halk Partisi’ nin ikinci olağan kongresinde okunmuştur. Eser, Milli Mücadele’ nin ilk oluşumlarını, Türkiye Büyük millet Meclisi’ nin kuruluş dönemini, Cumhuriyet’ in ilanı ve ilk zamanlarını kapsamakta; eserde ulu önder tarafından 1919 yılından 1927’ ye kadar geçen sürede Kurtuluş Savaşı’ nın portresi sunulmaktadır. Bunun yanında Nutuk, kongreler dönemi, genelgelerden başlayarak cumhuriyet’ in ilanı ve ilk yıllarına kadar geçen sürede Türk tarihinin önemli belgelerinin ana kaynağıdır.

        Atatürk, büyük eseri Nutuk’ a ‘1919 yılı mayısının 19’ uncu günü Samsun’ a çıktım’ diyerek başlar. Daha sonra Samsun’ a çıktığı günlerde  Osmanlı Devleti’ nin  içinde bulunduğu panoramayı gözler önüne sererek, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu ülkenin düştüğü kaosu dile getirilir. Bu kaos ortamında bir yanda Osmanlı Devleti’ ni ayakta tutmaya çalışan yararlı cemiyetler ile zararlı cemiyetler hakkında bilgi verilirken, bu cemiyetlerden İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Llyord George Hükümeti’ nin emelleri üzerinde özellikle durulur.

        Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti’ nin Mondros’ tan sonra düştüğü karanlık tablo içinde düşünülen kurtuluş yollarından bahsederek, bu çözümlerin özeleştirisini yaptıktan sonra gerçek ve tek çare olarak ‘ya bağımsızlık ya ölüm’ ilkesini gördüğüne değinir.  İşte bu uğurda 19 Mayıs 1919 senesinde Samsun’ a çıkması ile birlikte yaşadıklarını, dönemin siyasi tablosu içinde aktarır.

     Nutuk, çok sayıda tarihi belde, yazışmalar içermesi bakımından da zengin bir tarihi kaynaktır. Eserde milli mücadele döneminin yazışmalarından telgraflar oldukça dikkat çekicidir. Aynı zamanda yazışmalarda tarihlerin de korunmuş olması, Türk Milli mücadele tarihinin panoramasını olduğu gibi gözler önüne sermekte ve seri, Kurtuluş Savaşı’ nın en önemli kaynağı haline getirmektedir.

Eserde Atatürk’ ün Samsun’ a çıkması ve kongreler dönemi ardından kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatılırken Milli Mücadele’ nin karşısındaki iç ve dış güçlerin emelleri de net çizgilerlerle özetlenmektedir. Atatürk ve silah arkadaşlarının aldıkları önlemler, yaptıkları mücadele gerekçeleri ile aktarılırken bir taraftan da karşılaştıkları zorluklar ve milli mücadeleyi engelleme çalışmaları tarafsız bir gözle aktarılmakta, yeni bir devletin zorlu kurulma mücadelesi gözler önüne serilmektedir.

Nutuk, Atatürk’ ün Türk Gençliği’ ne armağan ettiği ve Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi ile sonlanan Nutuk, tüm Tük çocukları ve gençleri tarafından okunmalı, iyi analiz edilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz