Çarşamba, Ağustos 10, 2022

Kutadgu Bilig’den Seçmeler – Yusuf Has Hacib Özeti

kutadgu bilig

İslamiyet Dönemi Türk Edebiyatı’ nın önemli isimleri arasında yer alan Yusuf Has Hacip, Balagusunlu şair ve düşünürdür. 1069-1070 yılları arasında yazdığı Kutadgu Bilig, dönemin Kaşgar hükümdarı’ na ithaf edilmiştir. Bu eser, Balagasunlu şair Yusuf’ a ‘Has Haciplik’ rütbesi kazandırmıştır.

Kutadgu Bilig’ in Türk Edebiyatı’ ndaki Yeri ve Biçimsel Özellikleri

Kutadgu  Bilig, Türk-İslam Edebiyatı’ nın ilk eseri olarak Türklerde devlet ve yönetim anlayışı ile Türk-İslam felsefesinin dünya görüşü ve beşeri  kavramlarına ışık tutmaktadır.  Kutadgu Bilig’ in 1435 yılında bulunan ve Uygur Türkçesi ile yazılan ilk nüshaları, Wilhelm Radloff tarafından 1871 yılında tercüme edilmiş ve salt Türk Edebiyatı değil Dünya Edebiyatı’ da eser ile yakından ilgilenmiştir.

Kutadgu Bilig, mesnevi türünün ilk örnekleri arasında da gösterilmekle birlikte daha çok bir ‘siyasetname’ olarak tanınmaktadır. Beyitler halinde yazılmış olup 6645 beyte sahiptir. Bunun yanında orjinalinde bulunan, esere ve yazarına yönelik önsöz ile 77 beyiti kapsayan mesnevinin bir başkası tarafından yazıldığı kabul görmüş bir kanıdır.

Kutadgu Bilig Konusu

Eser,   temel olarak adalet, devlet, akıl ve kanaat arasındaki ilişkileri adaleti temsil eden Kün Toğdı; devleti temsil eden Ay Toldı, akılı temsil eden Öğdülmüş ve kanaati temsil eden Ogdurmış isimli kahramanlar arasında geçen konuşmalar yolu ile anlatmaya çalışır.

Giriş Bölümü: Kutadgu Bilig’ in giriş bölümü, bizleri siyasetnamenin en önemli kahramanları ile tanıştırırken bir yandan da bu kahramanlar arasındaki olaylar zincirini başlatmadan önce tanışmalarını konu edinir. Kitabın ana kahramanlarından Kün Toğdı, devleti temsil etmektedir ve dünyaca ünlü bir bey olarak bilge insanların yakınlığına ihtiyaç duymaktadır. 

Ay Toldı, kişiliği oturmuş, faziletli bir genç olarak Kün Toğdı’ nın hizmetine girmek amacı ile yollara düşer. Beye yakın bir isim olan Küsemiş vasıtası ile bu dileğini gerçekleştirir ve Ay Toldı’ nın huzuruna çıktığı ilk günden itibaren donanımı, fazileti ve bilgeliği ile  dikkatleri üzerine çeker.

Ay Toldı ve Kün Toğdı arasında insan olmaya, adalete dair  yapılan konuşmalar, bir siyasetçinin ve insanların özellikleri açısından çok şeyler anlatır okurlarına.

Gelişme Bölümü: Ay Toldı’ nın ölümü üzerine Kutadgu Bilig’ de yeni bir kahraman karşımıza çıkar: Öğdülmüş. Ay Toldı’ nın oğlu olan bu kahraman, kısa sürede sarayda çok yükselir  ve adeta Kün Toğdı’ nın sağ kolu olur.

Adalet Kün Toğdı nezdinde, akıl ise Öğdülmüş nezdinde temsil edilirken; sahneye kendini dünyadan çekmiş ve itikada yönelmiş Ogdurmuş girer. Ogdurmuş ile Kün Toğdı arasında geçen konuşmalarda dünya ve ahiret hayatı üzerine anlamlı mesajlar verilir.

Sonuç Bölümü: Ogdurmuş’ un gelişme bölümünde sahneye girmesi ile devlet yönetimi, akıl, insan olmak perspektifinde ilerleyen konuşmalar dünya ve ahiret hayatı üzerinde ağırlık kazanır. Bunun ardından Ogdurmuş’ un ölümünün yaklaşması sonuç bölümünü hazırlar. Ogdurmuş ile Öğdülmüş arasında geçen son konuşmalar aslında temel İslam düşüncesinin dünya ve ahiret hayatına bakışını özetler. Ogdurmuş’ un ölümü ve bu ölüme karşı Öğdürmüş ve Kün Toğdı’ nın üzüntülerini içeren satırlar ile Kutadgu Bilig nihayetlenir.

Kutadgu Bilig’den Seçmeler

Yüz Temel Eser serisi için hazırlanan Kutadgu Bilig’ ten Seçmeler, eserin dört ana kahramanı arasında geçen konuşmaları içeren beyitlerin bazı konu başlıkları halinde toplanarak bir araya getirilmesi ile oluşur ve bir nevi ‘seçme beyitler’ şeklinde pasajlar sunar. Bu başlıklarda ‘acelecilik’, ‘düşmanlık’ gibi kötü vasıflara yönelik bilgelik içeren nasihatlar olabildiği gibi ‘cesaret’, ‘doğruluk’, ‘iyilik’ şeklinde insani vasıflar da konu edinilir.

İnsanlar arasındaki ilişkilere ve kendini gerçekleştirmiş bir birey olmaya yönelik önemli mesajlar veren ve insan olduğumuzu hatırlatan, insanı bütün samimiyeti ile iyiye, iyiliğe ve güzelliğe yönlendiren bu satırlar her yaşta ve her dönemde okunması gereken bir başyapıttır aslında.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz