Perşembe, Ağustos 18, 2022

Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun Hayatı ve Eserleri

köroğlu kimdir

Köroğlu 16.yüzyılda yaşamış ve 24 bölümlük destansı bir halk hikâyesinin harika bir kahramanıdır. Söylemiş olduğu koçaklama ve güzellemeleriyle meşhurdur. Onun yaşamış olduğu 16. yüzyılda Ordu’da Köroğlu mahlasını kullanan bir ozan ile karıştırıldığı iddia edilmiştir. Ancak bu iddia karşısında ikisinin de aynı kişi olduğunu söyleyen araştırmacılar da vardır.

Köroğlu hakkında araştırıma yapan kişiler, farklı görüşleri ileri sürmüştür. Mesela Pertev Naili Boratav ve Fuat Köprülü gibi Türk Halk Edebiyatı’nın kıdemli isimleri aşık Köroğlu ile destan kahramanı Koroğlu’nun aynı kişi olduğunu ileri sürerler; ancak daha sonra yapılan araştırmalara baktığımızda bu isimlerin farklı kişiler olduğunu görürüz.

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde birçok aşık ismini sayar. Bunlardan birisi Köroğlu diğeri ise Koroğlu’dur. İşte bu noktada bazı araştırmacılar aşık olan kişinin Köroğlu, destan kahramanı olan kişinin ise Koroğlu olduğunu söylemektedirler.

Yani Köroğlu’nun hayatı hakkında elimizde yeterli bir bilgi yoktur. Ancak Özdemiroğlu, Osman Paşa’nın İran Seferi ile ilgili olan iki adet şiir söylemesi Köroğlu’nun bu savaşta bulunmuş olma ihtimalini güçlendirir. Bu şiirleden de anlaşıldığına göre Ordu’da bir yeniçeri askeridir.

Aşık Köroğlu’nun şiirlerinde sadece savaş şiirleri yer almaz. Aynı zamanda sevgili, aşk ve diğer dünyevi konularında ağır bastığını görmekteyiz. İşte bu yönüyle de destan kahramanı Köroğlu’ndan ayrılır.

“ Köroğlu” Edebiyatımızdaki Yeri

Köroğlu’nun dili oldukça sade bir yapıya sahiptir. Benzetme yaparken daha çok doğa unsurlarını kullanmıştır. Köroğlu’nun yazdığı bazı şiirler Karacaoğlan’ın şiirleriyle örtüşmektedir. Ayrıca onun bazı şiirleri de türkü tarzında söylenmiştir.

Şiirlerini milli veznimiz olan hece vezni ile söylemiştir. Bazen Halk Aşıkları, Divan Edebiyatı’ndan ve tasavvuftan etkilenirler. Ancak Köroğlu böyle bir etki altında kalmamış ve şiirlerini Halk Edebiyatı ölçüleri içerisinde yazmıştır.

Köroğlu deyince edebiyatımızda akla ilk gelen şey koçaklamadır. O koçaklamalarıyla meşhur olduğu gibi koçaklama şiir türünün de onula başladığı iddia edilir. Onun şiirlerinde iki tür üslup karşımıza çıkar. Bu üsluptan birisi koçaklarına öğüt verirken görülen sert eda iken diğeri ise özlem duygularını ifade ederken yumuşayan lirizme kayan üsluptur.

“ Köroğlu” Eserleri

Köroğlu, edebiyatımıza genelde birçok şiir, özelde ise koçaklama kazandırmıştır. Onun meşhur bazı şiirleri şunlardır: Benden selam olsun Bolu Bey’ine, Bağdat’a sefer edenler, Han oğlum Ayvaz, Mert dayanır, namert kaçar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz