Çarşamba, Ağustos 10, 2022

Devlet Kitabı Özeti – Platon

platon devlet kitabı

Devlet Özeti – Platon Felsefe Tarihi’ nin temel taşları arasında  bulunan Yunan filozoflarından Platon, Eflatun olarak da bilinin. İdealar Kuramı ile tanınan Platon, Sokrates’ in öğrencisidir ve Sokrates’ i dünyaya tanıtan da Platon’ un eserleridir.  Aynı zamanda Dünya  felsefe tarihinde dönüm noktalarından birisini oluşturan Aristoteles, Platon tarafından yetiştirilmiştir.

 Devlet Hakkında

Devlet , Platon’ un başeseridir. Onun fikri düşünceleri ve felsefe anlayışı kadar hocası Sokrates’ indüşünce erenini anlamamız için de önemli bir kaynaktır. Eser, 10 kitaba ayrılmış ancak bu ayrım Platon tarafından yapılmamıştır. Platoın’ un asıl vesikalarında eserin bütününü  nasıl böldüğü ve  Devlet’ in ne zaman kaleme alındığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak Platon’ un yaşadığı dönemde Yunan tarihi çalkantılar içindedir ve bu durum Platon’u demokrasi merkezli düşünmeye iter. Bu düşünceler de adalet ve  devlet düzeni hakkında yazdığı Devlet’ te vücut bulur.

 Devlet Özeti

Platon’ un Devlet adlı eseri, Sokrates’ in anlatılarından oluşmaktadır. Platon tarafından hocası Sokrates’ in düşünce evreni perspektifinde onun dili ile yazılmıştır. İlk  kitaba ‘Sokrates anlatıyor’ ve diğer ciltlere  ‘Sokrates anlatmayı sürdürüyor’ başlığı ile giriş yapılmaktadır. Sokrates  anlatıları, ağırlıklı olarak diyaloglar şeklinde geçmektedir. 

Konuşmalar, Sokrates ve öğrencileri Glaukan ve Adeimantos (aynı zamanda Platon’ un kardeşleri); yaşlı  Kepholas ile onun oğlu Polemarkhos; sofist Thrasymakhos ve öğrencileri arasında geçmektedir. Bu diyaloglar yoluyla doğruluk temasından başlayan ve karşıt görüşlerin tartışıldığı, Sokrates ve Platon felsefesi hakkında derin bilgilerin işlendiği,  Sokratik sorgulama tekniği ile görüşlerin temelinin zorlandığı okuru düşündüren bir dizi konuşma zinciri gözler önüne seriliyor.

Eserin başında Sokrates, Ariton’ un oğlu Glaukon ile Pire’ ye iner çünkü  burada hem dua etmek hem de o gün ilk kez kutlanacak bir bayrama tanık olmak istemektedir.  Dönüş yolunda Kephalos’ un oğlu Polemarkhos ve beraberindekilerle karşılaşır,  onlar tarafından Pire’ de kalmaya davet edilir. Sokrates, misafir olduğu Polemarkhos’ un evinde Kephalos ile diyaloğa başlar ve konu kısa sürede ‘doğruluk’ tan açılır. Böylelikle devlet düzeni ve adaletli devlet kavramları üzerine yapılacak konuşmaların başlangıcı yapılır.

Kephalos, felsefeyi tanımayan ve sofistlikle ilgisi olmayan bir kuşaktan gelmektedir. Sokrates, onun düşünceleri ile hayat deneyiminden faydalanmaya çalışır. Ünlü filozoflardan Thrasymakhos, Sokrates ve Kepholas ile oğlu arasında geçen konuşmaları bir süre dinledikten sonra karşıt görüşleri ile bu diyaloglara karışır.

Devlet, temelde karşıt görüşler bağlamında ‘adalet’ kavramını tartışır ve dördüncü kitaptan itibaren devlet biçimlerini konu edinir. Platon’ un amacı Sokrates’ in penceresinden demokratik devlet ve adil bir devlet düzeninin nasıl olması gerektiği konusunu tartışmaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz